Alışkanlıklarım
Üst Düzeye Çık Sonraki Başlığa Git

PARAGRAF ARASI:

 Alışkanlıklarıma Dokunanı Yakarım!

Kalem: Toranaga

İSİS'i sembolize eden ineğin boynuzlarına oturtulmuş Ay; bir dönem İslâm Âleminin cahil kesiminin evren inanışına dönüştü ama kaybolmadı.

Eski  dinlerin tanrıları, tek tanrılı dinlerde meleklere dönüştü. Eski bâkire tanrıçalar, Bâkire Meryem'e...

 İnsanların idol (put) tutkusu, yeni inanışlarda hemen yerini buldu. Eski dönemin kutsal işareti yılan, şimdi tıp âleminin simgesi.

Hâlâ varlığını koruyan  inanışlar artık inanış olmaktan çıkmış, yokluğu katlanılamaz alışkanlıklar haline gelmiştir. Bu  alışkanlıklardan birinin bile kaybolması, toplumlarda ve doğal olarak insanlarda moral boşluklara yol açmaktadır.

Materyalist bilim dünyasıyla bu unsurları bağdaştırmak için Astroloji hemen bilimsel kimliğe sokulmuştur. Falcılık, artık materyalist bilim dünyası tarafından belli ölçülerde bilimsel faktör olarak incelenmektedir. Çünkü insanlar onbinlerce yıldan beri falcılık düşüncesine sahip çıkmış ve çıkmaktadır.

Gelenek, görenek, dinî inanç denilen kavramların temeli alışkanlıktır. Kan davası, başlık parası, kurban, adak v.b. gibi alışkanlıkların köreltilebilmesi ne kadar zor olmuştur, bunu kısa Cumhuriyet tarihimizde gözlemleyebiliriz.

İnsanoğlunun en zor vazgeçtiği şeyin ALIŞKANLIKLARI olduğuna iyice eminim. Hatta bu durum, yaşamdan bile önemli, yaşam isteğini bile aşan bir konum gösteriyor. İnsanlar sırf alışkanlıkları uğruna pek çok güzel unsurdan hâtta hayatlarından vazgeçebiliyorlar. Uğruna en çok savaşılan konu, alışkanlıkların değişme tehlikesi veya baskısıdır.

Üst Düzeye Çık Sonraki Başlığa Git