Nisa
Üst Düzeye Çık Sonraki Başlığa Git

Nisa

Kalem: MİR

Yer: Bir çocuk odası. Odanın içine doluşmuş olan kadınlı-erkekli grup gözleri sevinçten parlayarak müstesna bir köşeye yerleştirilmiş saydam bir tüpe bakmaktalar. Tüpün içinde henüz birkaç haftalık bir cenin yüzmekte. Müstakbel anne-baba çocuklarını akraba kısmına gösteriyor.

-Tıpkı babasına benziyor kerata, hık demiş burnundan düşmüş (Çocukla sümüğü eşdeğer tutan bir toplumun diğer değer yargılarını hiç incelememek lazım!).

-Yok canım dayısına çekmiş.

-Aynı annesinin bebekliği.

-Halasını da unutmayalım.

Geyik muhabbetleri böyle sürer gider… Hem de yıllarca…

The Sunday Times gazetesinden bir haber:

"Bilimadamları, kadınları hamilelik süresince çocuklarını karınlarında taşımaktan kurtaracak yapay rahim geliştirdi."

Habere göre, bilimadamları bir tankın içindeki sıvı içine yerleştirilen cenini, kan ve idrar temizlenmesinin dışarıdan yapılması yöntemiyle büyütmeyi başarmışlardır.

İlk-insandan buyana milyonlarca sene geçmiş ve insanoğlu yapay rahim yapma noktasına erişmiş, "klonlama" yöntemiyle de zahmetsiz insan üretebilecek duruma gelmiştir. İnsanoğlu eşeysiz üreme'nin ilk adımlarını nihayet başarmıştır. Bu adım insanlığın geleceğini ne derece olumlu etkileyecektir henüz bilmiyoruz ama bildiğimiz bir gerçek var o da bunun eşeysiz üremenin ilk örneği olmadığıdır.

Allah, Kur'an'da "Andolsun ki ilk yaratmayı da bildiniz/buldunuz…"

"Andolsun ki yaratmaya ilk nasıl başladığımızı bildiniz/buldunuz…" demiştir.

Eşeysiz üreme Kur'an'da sözedilen yaratma olabilir mi?

"Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden sakının." (Nisa/1)

Burada geçen "nefis" kelimesinin "Adem" olduğu söylenmektedir. Aslında "nefis" canlı anlamına gelir. Kadın anlamında kullanılan Nisa kelimesi de canlı-yaşam anlamındadır.

"Ve Rab Allah, Adam'ın (Adem'in) üzerine derin uyku getirdi. Ve Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı." (Tevrat)

Derin uyku? Bunun normal bir uyku olmadığı anlaşılıyor. Anestezi olabilir mi?

Tevrat'ta geçen bu ifadeden ve Hz. Muhammed'in söylediği iddia edilen bazı hadislerden dolayı Kadın Yaşamı Adem'in kaburga kemiğine borçlu bırakılmıştır.darwin

Adem topraktan yaratılmıştır. Ama Nisa (Havva) yaşamdan yaratılmıştır. Bunun için de adına canlı/yaşam anlamına gelen "Nisa" denmiştir.

Bu düşünceler ışığında yukarıdaki ayetin mealini ortaya koyalım.

"Ve Allah Adem'i yarattı. Ve onun sperminden dişi kromozomu alarak ilk kadını yarattı. Ve bundan sonra normal doğum yöntemiyle insanlar üremeye başladı."

Aman ha! Burada kadın okuyucularımız "Neden ilk önce erkek yaratıldı?" gibi feminist bir yaklaşımda bulunmasınlar. Çünkü; yalnız erkek her iki cinsin kromozomlarını (x-y) taşır. Dişi'de sadece kendi cinsinin kromozomu bulunur.

Üst Düzeye Çık Sonraki Başlığa Git