Paragraf Arası
Üst Düzeye Çık Sonraki Başlığa Git

 

Batı'dan çok önceleri Arap alimleri, Hindistan'dan aldıkları sayı sistemini kullanmaya ve bu konuda eserler vermeye başladı. Bu alimlerden Muhammed ibn Musa el-Harizmi MS800'lerde "Hisab el-Cebr vel-Mukabele" (Karşılama ve Eşitlik Kitabı) adlı eseri yazdı. Kitap Latinceye 1143 yılında Chester'li Robert tarafından çevrildi.

Arap rakamları hakkındaki ilk çeviri olan bu kitapla Robert, batı dünyasına farkında olmadan yeni terimler kazandırdı. İşin komik yanı bu terimlerin yanlış çeviriden kaynaklanıyor olmasıydı.

Chester'li Robert, yanlış okuyarak el-Cebr kelimesini ALGEBRA, el Harizmi adını  da AL-GORİTMA olarak batı dünyasına soktu.

Bir fransisken Papazı olan Alexander de Villa Dei bu matematiksel keşiflerden öyle heyecanlandı ki Algor adında Hintli bir kral tarafından icat edildiğini zannettiği bu yeni hesaplama yolu hakkında 244 beyitlik bir şiir yazdı: Carmen de Algorismo

Kalem: TORANAGA

 

Üst Düzeye Çık Sonraki Başlığa Git