MUSKA
 MÜZİKHANE
 MUSKA
 MAKALELER
 MÜZİSYEN
 MİDİ & MÜZİK
 BAĞLANTILAR

 

Neden Muska?

    • Dilin ve sözcüklerin oluştuğu dönemlerde insanoğlunun, ayırdına  vardığı kavramları ifade etmek için, önceleri tek heceli  sözcükler seslendirmeye başladığı, zaman içinde  farkına vardığı olgu ve kavramlar arttıkça, bu kavramlar arasında kurdukları  benzerlik ilişkilerini ifade için de aynı ses kökünden türeyen benzer sözcüler  yarattığı düşünülür.
    • İşte bu zamanlarda, insanı etkileyen ama nasıl etkilediği çözümlenemeyen,  var oldukları saptanamasa bile en azından varlıklarına inanılan doğaüstü etkilere de isimler vermeye başlamışlar. Bu süreç içerisinde seslerin ahengi  ve ritmiyle insanı etkileyen "müzik" ve yine  uygulanması sırasında seslere başvurulan "büyü"  de kavramlaştırıldı insanoğlu tarafından.
    • Türkçedeki karşılığı, Arapçadan "musiki" sözcüğünün  girmesiyle unutulan müzikle beraber, büyü Öztürkçedeki halini (bügü)  korudu ve büyü sözcüğü dilimizdeki varlığını sürdürdü. Bununla beraber, büyü  araçlarından birisi olan ve musiki sözcüğüyle ses benzerliği bakımından neredeyse  birebir örtüşen "muska" kavramı da yine Arapçadan  dilimize aktarıldı. Batı dillerinde "MaGiC" olarak  geçen büyü ile yine "MuSiC" olarak geçen büyü  arasındaki ses benzeşimi de yadsınamaz. Tıpkı "şiir" sözcüğüyle "sihir" sözcüğü arasındaki gibi bir  benzeşim sözkonusudur.
    • Taa, doğa güçlerine tapınılan zamanlarda şamanların müzik eşliğinde dans  ederek büyü yapıp, insanın evrenini etkilemeye çalıştıkları gibi bugün de  herhangibir müzik eseri küçük içsel evrenlerimizi akılalmaz bir biçimde etkileyebiliyor.  İşte bu farkındalık, bu siteyi hazırlayan ikilinin oluşturduğu müzik grubuna,  büyünün somutlaştırılmış hali olan MUSKA ismini  yakıştırmasına neden oldu.

 

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa